BETINGELSER FOR AT BENYTTE
ESBJERG ENERGY AUKTION

  

 

 

1. Indledning.
Når du vælger at benytte Esbjerg ENERGY Auktion accepterer du samtidigt at dette er en aftale mellem dig (bruger) og Esbjerg Elite Ishockey ("os", "vi").
Aftalen beskriver dine og vore rettigheder og pligter i forbindelse med benyttelse af og evt. relaterede produkter og tjenester, som vi tilbyder.

Følgende aftale indeholder vilkår for at benytte specifikke tjenester på vort website.

2. Kontoberettiget.
For at kunne bruge Esbjerg ENERGY Auktion, skal du oprette en konto. Esbjerg ENERGY Auktion er ikke tilgængelige for brugere under 18 år. Vi forbeholder os ret til at afslå at tilbyde vore tjenester, ændre dine forudsætninger for brug af Esbjerg ENERGY Auktion og / eller afvise at tilbyde tjenester når som helst ved at give besked pr. e-mail. Sådanne ændringsmeddelelser har øjeblikkelig virkning..

3.1 Købt som beset.
Varer, som sælges eller annonceres gennem Esbjerg ENERGY Auktion sælges uden garanti. For så vidt angår varer solgt på Esbjerg ENERGY Auktion er varerne købt som beset medmindre vi har anført andet.

3.2 Ingen garanti for tjenester.
Esbjerg ENERGY Auktion kan ikke holdes ansvarlig i forsinkelser eller udfald i Esbjerg ENERGY Auktion under denne aftale for så vidt, at disse skyldes forhold uden for vor kontrol; uanset at vi vil gøre brug af alle til rådighed værende midler for at opfylde vore forpligtelser ifølge aftalen. Du anerkender at din adgang til vort website undertiden kan afbrydes. Det kan skyldes mange forskellige forhold herunder serverudfald, strømudfald, kabelbrud, service- og vedligeholdelse, opdateringer med nye eller forbedrede muligheder og tjenester.

4. Salærer m.v.
Salgsprisen på Esbjerg ENERGY Auktion er inkl. salær. Der opkræves ikke salær i forbindelse med køb på Esbjerg ENERGY Auktion

5. Afgørelse af konflikter.
Som køber accepterer du at samarbejde aktivt med os for at løse eventuelle konflikter. Hvis et krav opstår (som følge af en konflikt eller anden årsag) accepterer du at videregive alle nødvendige dokumentationer og oplysninger, som kan bidrage til at løse konflikten.

Du bedes rapportere alle former for svigagtige transaktioner, fejl eller konflikter.

Vi søger ikke at holde dig ansvarlig for uautoriseret (herunder bedragerisk) brug af din konto af en anden person for så vidt at vi kan overbevises om, at du ikke har handlet bevidst således at en tredjemand har fået adgang til dit brugernavn og adgangskode. Bemærk dog, at dit brugernavn og adgangskode er strengt personligt. Din adgangskode skal derfor gemmes et sikkert sted, hvor det er beskyttet mod misbrug.

7. Dine oplysninger og begrænsede aktiviteter.
7.1 Definition.
'Dine oplysninger' defineres som de oplysninger, du giver os og andre brugere under kontooprettelsen og brug af vore tjenester. Du er alene ansvarlig for dine oplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af dine oplysningers korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi vil dog ikke videregive oplysninger om brugeres identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner.

7.2 Forbudte eller begrænsede handlinger.
Dine oplysninger må ikke være: (a) falske, unøjagtige eller vildledende; (b) være svigagtige; (c) krænke nogen tredjemands kopirettigheder, patentrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre intellektuelle rettigheder; (d) stride mod nogen lov, forordninger eller regulativer (inklusive, men ikke begrænset til forbrugerrettigheder, god markedsføringsskik, konkurrencelov eller virke diskriminerende); (e) være fornærmende eller truende; (f) være vulgære eller indeholde børnepornografi; (g) indeholder programmeringskoder, som kan forstyrre, skade, overtage eller misbruge hverken systemet, data eller personlig information; (h) påføre os forpligtelser eller tab (helt eller delvist) af vor Internet leverandørs tjenester eller tjenester fra andre leverandører. Hvis du bruger eller søger at bruge Esbjerg ENERGY Auktion til andet end køb samt redigering af din konto – herunder hacking, forsøge at ændre eller blokere oplysninger eller påvirke vore tjenesters funktionsduelighed – vil din konto blive lukket og du vil blive holdt erstatningsansvarlig og eventuelt strafferetsansvarlig ifølge gældende ret.

7.3 Lukning af konto eller begrænsning i kontohavers adgang.
Vi beslutter alene hvorvidt en konto eller tjeneste skal lukkes og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på denne aftale, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke forpligtet til at oplyse den specifikke årsag hertil.

7.4 Adgangskoder.
Du må ikke videregive eller afsløre dine adgangskoder til andre. Du må heller ikke bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlig for tab forårsaget af dig inklusive virkninger, som skyldes uberettiget brug af din konto af andre end dig selv. Oplys ikke din adgangskode over telefonen til andre og vælg en adgangskode, som er svær at gætte, og som ikke bruges til andre formål. 

8. Adgang og forstyrrelser.
Du accepterer at du ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vort website medmindre du har fået vor udtrykkelige skriftlige tilladelse hertil. Du accepterer at du ikke vil foretage dig noget, som unødigt belaster vor server. Du accepterer, at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vort website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os.

9. Fortrolighed og sikkerhed.
Vi anser beskyttelse af brugeres datasikkerhed som meget vigtigt. Vor vigtigste opgave er at beskytte dine oplysninger mod misbrug. Vi opbevarer og behandler dine oplysninger på computere i Danmark, hvor de er beskyttet ved hjælp af både fysiske og tekniske sikkerhedsanordninger. Hvis du ikke kan acceptere at dine brugerdata overføres eller behandles som beskrevet heri, bedes du undlade at benytte Esbjerg ENERGY Auktion. Vi gemmer de data som du oplyser os ved registrering af din konto i henhold til GDPR.

10. Lukning af din konto.
Du kan til enhver til lukke din konto hvis du ønsker det. Du kan dog ikke lukke kontoen så længe du er højestbydende på en af Esbjerg ENERGY Auktions auktioner. Hvis du lukker din konto har dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner. 

15. Cookiepolitik.

Hvad er en cookie?
En cookie er data, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers bruger, når du skal på Internettet. En cookie er en tekstfil, som indeholder regulær tekst eller binær data. Alle cookies vi får ind er anonymiseret. Det primære formål med cookies, er at bruge det til at forbedre brugeroplevelsen på et website. Typiske eksempler:

  • Huske om du er logget ind eller ej
  • Brugerindstillinger på hjemmesiden
  • Statistik over dit besøg på hjemmesiden

Typer af cookies
Der skelnes imellem tre typer af cookies:

Førstepartscookies: Det er cookies, som den besøgte hjemmeside gemmer på computeren
Tredjepartscookies: Dette er cookies, som gemmes af tredjepartsprogrammer, såsom Facebook og Google Analytics. De er ligesom førstepartscookies ikke skadelige på nogen måde
Session-cookies: Dette er midlertidige cookies, som slettes når du forlader hjemmesiden

Cookies på Esbjerg ENERGY Auktion hjemmeside
Der bruges cookies på Esbjerg ENERGY Auktion hjemmeside. Deres formål er at forbedre din brugeroplevelse, så hjemmesiden bliver mere behagelig at bruge.
Hvis du vil undgå cookies så kan du blokere alle cookies fra Esbjerg ENERGY Auktion. Vælg avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger.. I internetindstillingerne kan du også slette andre cookies, din browser har gemt.

16. Ingen fortrydelsesret
Fortrydelsesretten gælder ikke for professionelle handlende (når handlen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed).

 

Betingelser for betaling og afhentning

Betalingsbetingelser:
Trøjer og andre produkter købt på Esbjerg ENERGY Auktion skal betales ved afhentning. Der modtages kontanter, dankort og Mobilepay.

Afhentning af vundne genstande
Efter endt auktion vil vinderne blive kontaktet angående afhentning og betaling.